กล่องบรรจุภัณฑ์หลักคืออะไร

กล่องบรรจุภัณฑ์หลักคืออะไร?

กล่องบรรจุภัณฑ์หลัก คือกล่องที่บรรจุผลิตภัณฑ์และสามาถใช้ขนส่งในจำนวนมากๆ ได้ตัวอย่างกล่องบรรจุภัณฑ์หลัก เช่น กล่องอาหารเสริมที่ขายผลิตภัณฑ์แบบผงหรือแบบเม็ดและแคปซูล ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นระเบียบในการจัดเก็บทั้งของลูกค้าและโรงงาน
สามารถพิมพ์ให้ข้อมูลด้านโภชนาการและข้อมูลเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าและจำนวนของสินค้า อาจมีการประทับตราหรือวันที่ล่วงหน้าบนกล่องบรรจุภัณฑ์  และ บางสินค้าต้องมีรายการส่วนผสมด้วย กล่องบรรจุภัณฑ์หลักมีความสำคัญเนื่องจากตัวกล่องจะอยู่กับลูกค้านานที่สุด กล่องบรรจุภัณฑ์หลักที่มีคุณภาพจะช่วยตอกย้ำคุณภาพของแบรนด์ของคุณ
Visitors: 26,506