บริการส่งกล่องก่อนการผลิตจริงเพื่อให้คุณมั่นใจก่อนการผลิต

ทางเรามีบริการส่งกล่องตัวอย่างก่อนการผลิตจริงเพื่อให้ลูกค้าได้นำกล่องขนาดจริงพร้อมลายพิมพ์ไปทดลองใส่สินค้าและนำไปพิจารณาเพื่อให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงควรแก้ไขแบบได้ตาม ความต้องการได้กล่องยกไปแล้ว

การส่งกล่องตุ๊กตา

1. ลูกค้าเปิดปอและยอดชาย 50% 

2. ราคาแพงอาจจะใส่ 1 ใบ (เมื่อมีการสั่งผลิตจริงคืนเงินค่าตัวอย่าง)

** ลูกค้าสามารถขอคัดกรองกระดาษเพื่อนำไปพิจารณาก่อนการสั่งซื้อได้ **

บริการส่งกล่องก่อนการผลิตจริงเพื่อให้คุณมั่นใจก่อนการผลิต
ทางเรามีบริการส่งกล่องตัวอย่างก่อนการผลิตจริงเพื่อให้ลูกค้าได้นำกล่องขนาดจริงพร้อมลายพิมพ์ไปทดลองใส่สินค้าและนำไปพิจารณาเพื่อให้ได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ก่อนการผลิตจริงควรแก้ไขแบบได้ตาม ความต้องการได้กล่องยกไปแล้ว
การส่งกล่องตุ๊กตา
1. ลูกค้าเปิดปอและยอดชาย 50% 
2. ราคาแพงอาจจะใส่ 1 ใบ (เมื่อมีการสั่งผลิตจริงคืนเงินค่าตัวอย่าง)
** ลูกค้าสามารถขอคัดกรองกระดาษเพื่อนำไปพิจารณาก่อนการสั่งซื้อได้ **
 

Visitors: 32,634