การเลือกใช้เกรดกล่องกระดาษลูกฟูก ลังกระดาษ กล่องลูกฟูก กล่องลัง 

เลือกใช้เกรดกล่องกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสม เพิ่มความสวยงามให้ Package ของคุณ

เกรดกระดาษลูกฟูก ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งความสวยงามและคุณสมบัติของกระดาษ จึงควรเลือกเพื่อใช้รองรับตามคุณสมบัติให้่เหมาะสม ในแต่ละความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ชนิดของเกรดกระดาษมีดังนี้

1. กระดาษ CA,M กระดาษสีเทา (เป็นสีพิมพ์มาตรฐานด้านในกล่อง) กระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษ Recycle มีลักษณะเป็นสีเทาออกน้ำตาล ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ปูรองด้านในกระดาษ เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติของกระดาษ ทั้งความแข็งแรงและการรับแรงกระแทก

2. กระดาษ KL กระดาษสีครีมเข้ม กระดาษชนิดนี้สีเหมือนกล่องนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเกรดสีที่มีความใกล้เคียงกับกล่องของต่างประเทศเป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับสินค้าให้ดูมีภาพลักษณ์ เหมือนกล่องจากต่างประเทศ

3. กระดาษ KA กระดาษสีน้ำตาล กระดาษชนิดนี้มีสีีน้ำตาลทองเหมือนซองเอกสาร คุณสมบัติกันความชื้นได้ดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้มาก สามารถเข้าห้องที่เย็นหรือบรรจุอาหารแช่แข็งได้ เหมาะกับงานส่งออกต่างประเทศ หรือ กล่องที่ต้องการการวางซ้อนทับกันหลายชั้น กล่องชนิดนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

4. กระดาษ KI กระดาษสีครีมอ่อน เป็นเกรดกระดาษที่นิยมใช้กันมาก สำหรับการขนส่งภายในประเทศ สามารถใช้ได้ทุกธุรกิจและทุกผลิตภัณฑ์ ราคาไม่สูงมากเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประหยัดต้นทุน

5. กระดาษ KS กระดาษสีขาว เป็นกระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องเน้นด้านความสวยงาม เพราะกระดาษชนิดทำให้การพิมพ์มีสีสันที่ชัดเจน และ ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าดูดีมีระดับ นอกจากนี้กระดาษชนิดนี้ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี


การเลือกใช้เกรดกระดาษ ให้เหมาะสม เพิ่มความสวยงามให้ Package ของคุณ

เกรดกระดาษลูกฟูก ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งความสวยงามและคุณสมบัติของกระดาษ จึงควรเลือกเพื่อใช้รองรับตามคุณสมบัติให้่เหมาะสม ในแต่ละความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ชนิดของเกรดกระดาษมีดังนี้

1. กระดาษ CA,M กระดาษสีเทา (เป็นสีพิมพ์มาตรฐานด้านในกล่อง) กระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษ Recycle มีลักษณะเป็นสีเทาออกน้ำตาล ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ปูรองด้านในกระดาษ เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติของกระดาษ ทั้งความแข็งแรงและการรับแรงกระแทก

2. กระดาษ KL กระดาษสีครีมเข้ม กระดาษชนิดนี้สีเหมือนกล่องนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเกรดสีที่มีความใกล้เคียงกับกล่องของต่างประเทศเป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับสินค้าให้ดูมีภาพลักษณ์ เหมือนกล่องจากต่างประเทศ

3. กระดาษ KA กระดาษสีน้ำตาล กระดาษชนิดนี้มีสีีน้ำตาลทองเหมือนซองเอกสาร คุณสมบัติกันความชื้นได้ดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้มาก สามารถเข้าห้องที่เย็นหรือบรรจุอาหารแช่แข็งได้ เหมาะกับงานส่งออกต่างประเทศ หรือ กล่องที่ต้องการการวางซ้อนทับกันหลายชั้น กล่องชนิดนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

4. กระดาษ KI กระดาษสีครีมอ่อน เป็นเกรดกระดาษที่นิยมใช้กันมาก สำหรับการขนส่งภายในประเทศ สามารถใช้ได้ทุกธุรกิจและทุกผลิตภัณฑ์ ราคาไม่สูงมากเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประหยัดต้นทุน

5. กระดาษ KS กระดาษสีขาว เป็นกระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องเน้นด้านความสวยงาม เพราะกระดาษชนิดทำให้การพิมพ์มีสีสันที่ชัดเจน และ ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าดูดีมีระดับ นอกจากนี้กระดาษชนิดนี้ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี

Visitors: 31,261