ราคากล่องพิมพ์กับไม่พิมพ์ มีราคาแตกต่างกันมั๊ย

"ราคากล่องพิมพ์กับไม่พิมพ์มีราคาที่เท่ากัน"

เพราะทางโรงงานของเรารับพิมพ์ให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หากลูกค้าเริ่มต้นพิมพ์ครั้งแรก ก่อนสั่งผลิตจำเป็นต้องมีค่าบล๊อคพิมพ์ครั้งแรก เพื่อใช้ในการพิมพ์ และ สามารถนำบล๊อคพิมพ์ไปใช้ในการผลิตครั้งต่อไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆของบล๊อคพิมพ์อีก (กรณีไม่มีการแก้ไขแบบ)

ราคากล่องพิมพ์กับไม่พิมพ์ มีราคาแตกต่างกันมั๊ย

"ราคากล่องพิมพ์กับไม่พิมพ์มีราคาที่เท่ากัน"

เพราะทางโรงงานของเรารับพิมพ์ให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หากลูกค้าเริ่มต้นพิมพ์ครั้งแรก ก่อนสั่งผลิตจำเป็นต้องมีค่าบล๊อคพิมพ์ครั้งแรก เพื่อใช้ในการพิมพ์ และ สามารถนำบล๊อคพิมพ์ไปใช้ในการผลิตครั้งต่อไปได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆของบล๊อคพิมพ์อีก (กรณีไม่มีการแก้ไขแบบ)

Visitors: 36,016