ขั้นตอนการสั่งซื้อ ตั้งแต่กระบวนการแรกจนสินค้าถึงมือของคุณ

เมื่อคุณสนใจจะผลิตกล่องสั่งทำ ทางเรามีขั้นตอนการสั่งซื้อง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. กำหนดรูปแบบและจำนวนกล่อง กำหนดขนาดโดยวัดขนาด (กว้างx ยาว x สูง) ของกล่องที่ต้องการผลิตและระบุจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

2. เสนอราคา รับใบเสนอราคาหลังจากตกลงรูปแบบกล่องรวมถึงการพิมพ์ และ จำนวนกล่องที่ลูกค้าระบุ

3. Confirm แบบและราคา หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่อง/ขนาด/แบบพิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนใบเสนอราคาได้ตามความเหมาะสม

4. วาง Design แบบพิมพ์  กำหนดขนาดและแบบพิมพ์ส่งมาให้ทางเรา หรือ พูดคุยกับนักออกแบบของทางเราเพื่อทำแบบพิมพ์ให้สวยงาม

5. รับตัวอย่างกล่องเพื่อนำไปทดลองสินค้า บริการส่งตัวอย่างกล่อง ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

6. แก้ไขแบบและสรุปแบบ ปรับเปลี่ยนแก้ไขขนาดและรูปแบบการพิมพ์กล่องได้ และ Confirm แบบก่อนการผลิตจริงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

7. สั่งผลิตจริง ผลิตจริงครบจำนวนพร้อมตรวจเช็คคุณภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

8. ขนส่ง บริการขนส่งทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล


ขั้นตอนการสั่งซื้อ ตั้งแต่กระบวนการแรกจน สินค้าถึงมือของคุณ

เมื่อคุณสนใจจะผลิตกล่องสั่งทำ ทางเรามีขั้นตอนการสั่งซื้อง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. กำหนดรูปแบบและจำนวนกล่อง กำหนดขนาดโดยวัดขนาด (กว้างx ยาว x สูง) ของกล่องที่ต้องการผลิตและระบุจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

2. เสนอราคา รับใบเสนอราคาหลังจากตกลงรูปแบบกล่องรวมถึงการพิมพ์ และ จำนวนกล่องที่ลูกค้าระบุ

3. Confirm แบบและราคา หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกล่อง/ขนาด/แบบพิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนใบเสนอราคาได้ตามความเหมาะสม

4. วาง Design แบบพิมพ์  กำหนดขนาดและแบบพิมพ์ส่งมาให้ทางเรา หรือ พูดคุยกับนักออกแบบของทางเราเพื่อทำแบบพิมพ์ให้สวยงาม

5. รับตัวอย่างกล่องเพื่อนำไปทดลองสินค้า บริการส่งตัวอย่างกล่อง ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

6. แก้ไขแบบและสรุปแบบ ปรับเปลี่ยนแก้ไขขนาดและรูปแบบการพิมพ์กล่องได้ และ Confirm แบบก่อนการผลิตจริงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

7. สั่งผลิตจริง ผลิตจริงครบจำนวนพร้อมตรวจเช็คคุณภาพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด

8. ขนส่ง บริการขนส่งทั่วกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

Visitors: 37,239