ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล่องลัง ลังกระดาษ กล่องลูกฟูก 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล่องลัง กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ

กล่องลังกระดาษ กล่องกระดาษ ลังกระดาษ กล่องลัง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทและปริมาณการใช้สูงสุด กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องลูกฟูกมีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพบนกล่องลังให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้า ได้อีกด้วยโดยทั่วไปกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องลูกฟูก จะทำหน้าที่เพื่อการขนส่ง แต่สามารถออกแบบเพื่อการขายปลีกได้ โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องลูกฟูกขึ้นกับจำนวนแผ่นกระดาษลูกฟูก ส่วนประกอบของกระดาษ ชนิดของลอน รูปแบบของกล่อง ขนาดของกล่อง รอยต่อของกล่องและการปิดฝากล่อง การออกแบบกล่องลังต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้าและสภาพการใช้งาน หากสินค้าเป็นประเภทที่สามารถรับน้ำหนักกดทับได้ ( อาหารกระป๋อง ขวดแก้ว ฯลฯ ) การกำหนดคุณภาพของกล่องควรยึดค่าการต้านแรงดันทะลุเป็นหลัก แต่ถ้าสินค้าไม่สามารถรับน้ำหนักกดทับได้หรือรับได้เพียงเล็กน้อย เช่น ผัก ผลไม้สด อาหารบรรจุในขวดหรือถุงพลาสติก ฯลฯ ก็ควรกำหนดคุณภาพของกล่องลังกระดาษด้วยค่าของการต้านแรงกดของกล่อง โดยพิจารณาจากสภาพการลำเลียงขนส่งและเก็บรักษาควบคู่กันไป


ติดต่อโรงงานผลิตกล่องกระดาษ สั่งทำกล่อง กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องลูกฟูก กล่องลัง ลังกระดาษ กล่องราคาถูก และ พิมพ์กล่องลูกฟูก ประเภทกล่อง เช่น กล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ กล่องผลไม้ กล่องฝาชน กล่องอาหารเสริม กล่อง-Cosmetic-Skincare กล่องสินค้าทั่วไป จาก โรงงานกล่อง โรงพิมพ์กล่อง

 

โรงงานผลิตกล่องกระดาษ KING CARTON โรงงานกล่องและออกแบบตามความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุด
ติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

 

          

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกล่องลัง

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทและปริมาณการใช้สูงสุด กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ

Visitors: 36,014