ประโยชน์ของขนาดกล่องลูกฟูก

ประโยชน์ของขนาดกล่องลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกสามารถทำตามขนาดมาตรฐานใดก็ได้ แต่ยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและขนาดที่สอดคล้องกับพาเลทหลายขนาดที่แตกต่างกัน ความสูงที่ปรับเปลี่ยนได้จะใช้พื้นที่ทุกมิลลิเมตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้มากขึ้นบนพาเลทเดียวหรือในรถบรรทุกหนึ่งคัน สิ่งนี้ทำให้กล่องลูกฟูกมีความยืดหยุ่นที่คุ้มค่าและนอกจากนี้การขนส่งที่น้อยลงยังหมายถึงประโยชน์เพิ่มเติมต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของขนาดกล่องลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกสามารถทำตามขนาดมาตรฐานใดก็ได้ แต่ยังสามารถปรับแต่งให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและขนาดที่สอดคล้องกับพาเลทหลายขนาดที่แตกต่างกัน

Visitors: 36,014