กล่องลังเอกสาร / ขนาด : 36 x 45 x 30 cm. / กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B

รหัสสินค้า : KING0042-01-PM01-01

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

Brand : -             

ขนาด : 36 x 45 x 30 cm.   

สีพิมพ์ : 2 สี           

เกรดกระดาษ : 185KA/185KA  

กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
รายละเอียด

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 37,236