กล่องลังเอกสาร / ขนาด : 35 x 40 x 7 cm. / กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน B

รหัสสินค้า : KING0239-01-PM01-01

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
  • Brand : - 
  • ขนาด : 35 x 40 x 32 cm.   
  • สีพิมพ์ : 2 สี           
  • เกรดกระดาษ : 125KL/125M   
  • กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
รายละเอียด

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 37,239