Brand : Leona กล่องลูกฟูกบรรจุครีมทาผิว / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC

รหัสสินค้า : KINGLEONA

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿
  • Brand : Leona       
  • ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm.
  • สีพิมพ์ : ย้อมสี
  • เกรดกระดาษ : 170KS/125M
  • กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC


แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
รายละเอียด

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 36,014