น้ำหนักของสินค้ามีผลต่อราคากล่องมั๊ย

"น้ำหนักของสินค้ามีผลต่อราคากล่องมั๊ย ?"

ตัวน้ำหนักสินค้ามีผลต่อการทำราคาเนื่องจาก ในงานลูกฟูกมีสเปคกระดาษที่หลากหลาย รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1 kg.- 35 kg. และ ยังมีลอนกระดาษลูกฟูกที่แตกต่างกัน แยกตามความเหมาะสมของรูปแบบกล่องลูกฟูก 

**หากลูกค้าทราบน้ำหนักคร่าวๆ ก็จะสามารถทำราคาที่แน่นอนได้**

สเปคกระดาษ

น้ำหนักของสินค้ามีผลต่อราคากล่องมั๊ย

"น้ำหนักของสินค้ามีผลต่อราคากล่องมั๊ย ?"

ตัวน้ำหนักสินค้ามีผลต่อการทำราคาเนื่องจาก ในงานลูกฟูกมีสเปคกระดาษที่หลากหลาย รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1 kg.- 35 kg. และ ยังมีลอนกระดาษลูกฟูกที่แตกต่างกัน แยกตามความเหมาะสมของรูปแบบกล่องลูกฟูก 

**หากลูกค้าทราบน้ำหนักคร่าวๆ ก็จะสามารถทำราคาที่แน่นอนได้**

สเปคกระดาษ

Visitors: 36,013