กล่องสั่งทำ

การออกแบบกราฟฟิกและการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์

  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อผู้บริโภคเป้าหมาย สร้างความสนใจ เร้าความรู้สึก กระตุ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ด้วยเหตุนี้กราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์จึงใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการค้าโลก เมื่อเจ้าของสินค้าต้องการแสวงหาตลาดในภูมิภาคใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยคู่แข่งจำนวนมาก

องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของกล่องลูกฟูกได้แก่

1.รูปทรง

2. สี

3. รูปภาพ

4. ข้อความ

 ทั้ง 4 องค์ประกอบ ต้องมีการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ด้านรูปทรงของกล่องลูกฟูกจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักออกแบบโครงสร้างและนักออกแบบกราฟฟิก เพื่อให้กล่องลูกฟูกมีความสวยงาม โดดเด่นอยู่บนชั้นวางขายท่ามกลางสินค้าของคู่แข่งขัน สร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคเป้าหมาย ช่วยในการจดจำสินค้าและสอดคล้องกับกฏ ระเบียบด้านฉลากของประเทศที่จำหน่ายสินค้านั้น ๆ 

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์มักเป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านศิลปะ หรือการออกแบบที่มีประสบการณ์ด้านออกแบบกราฟฟิกในเชิงพาณิชย์ (พาณิชย์ศิลป์) การตลาด จิตวิทยา และการโฆษณา โดยทั่วไปบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค จะไม่มีบุคลากรด้านนี้เป็นของตนเอง โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทออกแบบและโฆษณา (Design and Advertising Agency) ทำการออกแบกราฟฟิกให้แทน ผลงานออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ปัญหาในการผลิตบรรจุภัณฑ์ในเชิงการค้า จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกัน ระหว่างผู้พัฒนาและออกแบบโครงสร้างกราฟฟิก นักออกแบบกราฟฟิกที่ดีต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการพิมพ์บนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ และ ข้อจำกัดของระบบการพิมพ์แต่ละประเภท ตลอดจนการตกแต่งการพิมพ์ของกล่องลูกฟูก

 

 

กล่องลูกฟูกฝาชน

 • Brand : MNV กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Mixmilk กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 29 x 36 x 25.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Levy กล่องลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Leona กล่องลูกฟูกบรรจุครีมทาผิว / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : JJU กล่องลูกฟูกบรรจุสบู่ / ขนาด : 40 x 40 x 40 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : J&D กล่องลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : JChing กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Cleo กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 48 x 49 x 28 cm. / กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : CCQueen กล่องลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ขนาด : 9 1/2 x 18 5/8 x 13 inches. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Dalena กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 28 x 41 x 22 cm. / กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Alldear กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 31 x 45.5 x 25 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Guy กล่องลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ขนาด : 22 x 44 x 26 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Taladthai กล่องลูกฟูกบรรจุน้ำปลาร้า / ขนาด : 8 5/8 x 12 3/8 x 8 7/8 inches. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Soy กล่องลูกฟูกบรรจุผลิตภัณฑ์ดูแลผิว / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Slowblanc กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 30.5 x 49 x 31.5 cm. / กระดาษหนา : 5 ชั้นลอน BC
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Brand : Nareeya กล่องลูกฟูกบรรจุอาหารเสริม / ขนาด : 29 x 36 x 26 cm. / กระดาษหนา : 3 ชั้นลอน C
  0.00 ฿
  0.00 ฿

 Contact Us

              โรงงานกล่องกระดาษลูกฟูก Kingcarton ( ดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์ )

           สำนักงานใหญ่ : 369/52 ซอยวัดจันทร์ใน
           แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
           โรงงานผลิตกล่อง : สุขสวัสดิ์ ซอย 2
           Hotline : 062-821-8388
           Customer Service : 02-477-2477

           Line : @king-carton

           E-mail: sale@king-carton.com

           www.โรงงานกล่อง.com

Visitors: 36,019